Về nhà mới nhất định phải nắm được nghi lễ nhập trạch

Xây nhà dựng cửa là một trong những chuyện trọng đại trong đời mỗi người. Theo phong tục tuyền thống của người Việt Nam, khi về nhà mới cần thực hiện nghi lễ nhập trạch để mang đến may mắn, thuận lợi cho cuộc sống gia đình. Thủ tục nghi lễ nhập trạch mỗi nơi đều có điểm riêng biệt, nhưng tựu chung lại sẽ có những phần chính sau đây.   Điều kiện dọn về nhà mới   Khi dọn về nhà mới, ông c [...]

HOtline :0918 903 999
Tải bộ tài liệu
đầy đủ về dự án